Toppers 2021-22

Class X

NAVYA MALHOTRA
99.4%

PARIDHI MAHESHWARI
98.4%

DIVYAM KHANDELWAL
97.8%

ANVI CHUGH
97.6%

DIVYANK MALIK
97.2%

YOGITA GUPTA
97%

PRACHI GUPTA
96.8%

HARSHITA SINGH
95.8%

KSHITIJ TYAGI
94.4%

YASH GUPTA
94.2%

ARGH JAIN
94.2%

KHUSHI JAIN
94%

JOY KUMAR
93.8%

AKSHIT MATHUR
93.4%

SAARANSH GARG
92%

KARUNESH SINGH ADHIKARI
91.8%

FALAK AGGARWAL
91.6%

VANSH JAIN
91.6%

KARTIKAY TAYAL
91.4%

MEET SHARMA
91.4%

NISCHAY YADAV
91%

YASH SHARMA
90.8%

JIA BHATIA
90.4%

DHRUV GUPTA
90.4%

SANJAN KUMAR
90.4%

NAMAN RAJPAL
90.4%

MRIDUL BHARGAVA
90.2%

SAKSHAM GOSWAMI
90.2%

NIMISHA MUDGAL
90.2%

ARNAV SINGH
90.2%

JAANVI MAHESHWARI
90%

SOUMYA JAIN
90%

HARSHWARDHAN KHAJOTIA
89.9%

DAKSH ALURIA
89.6%

SHWETA SINGH
89.6%

RESULT ANALYSIS

No. of Students on Rolls 155
No. of Students Appeared 155
No. of Students Passed 155
Total number of Distinctions 701
No. of Students Securing 91% above 22
Students Securing marks 81% and above but below 90% 59
Students Securing marks 71% and above but below 80% 45
Students Securing marks 61% and above but below 70% 21
Students Securing marks 51% and above but below 60% 4
Students Securing marks 41% and above but below 50% 1
Students Securing marks 33% and above but below 40% Nil

HIGHEST AGGREGATE

Student Name Marks (500) Percentage
NAVYA MALHOTRA 497 99.40%
PARIDHI MAHESHWARI 492 98.40%
DIVYAM KHANDELWAL 489 97.80%

SUBJECTWISE ANALYSIS

Subject No. of Students appeared Highest Marks No. of students above 90% No. of Distinctions
ENGLISH 155 99 42 144
STD. MATHEMATICS 131 100 38 80
BASIC MATHEMATICS 23 96 2 8
SCIENCE 155 100 38 86
SOCIAL SCIENCE 155 99 51 122
HINDI 91 96 17 73
SPANISH 40 87 0 19
SANSKRIT 39 100 15 29
IT 402 155 100 63 140
TOTAL 266 701

Subjectwise Toppers of Class X Year 2021-22

NAME SUBJECT MARKS
NAVYA MALHOTRA STANDARD MATHEMATICS 100
DIVYAM KHANDELWAL STANDARD MATHEMATICS 100
PARIDHI MAHESHWARI STANDARD MATHEMATICS 100
DIVYANSH MALIK STANDARD MATHEMATICS 100
NAVYA MALHOTRA SANSKRIT 100
PARIDHI MAHESHWARI SANSKRIT 100
ANVI CHUGH SANSKRIT 100
ARGH JAIN SANSKRIT 100
NAVYA MALHOTRA SCIENCE 100
PARIDHI MAHESHWARI SCIENCE 100
HARSHWARDHAN KHAJOTIA IT 402 100
YASH GUPTA IT 402 100
DIVYAM KHANDELWAL SOCIAL SCIENCE 99
KSHITIJ TYAGI SOCIAL SCIENCE 99
PRACHI GUPTA HINDI 96
YASH GUPTA SPANISH 87
PRACHI GUPTA BASIC MATHEMATICS 96

Toppers 2020-21

Class X

Debashish Nayak
97.6%

Salvi Jain
95.8%

Vanshita Solanki
95.6%

Kritika Goel
95.4%

Kshitiz Jain
95.4%

Tanya Sharma
95%

Paarthavi Sharma
95%

Mohd Faisal Ansari
94.8%

Prajal Goel
94.6%

Ntyant Goel
94.6%

Yashika Singh
94.6%

Divyanshi Agarwal
94.6%

Rishit Basundhara
94.6%

Hardik Gupta
94.6%

RESULT ANALYSIS

No. of Students on Rolls 154
No. of Students Appeared 154
No. of Students Passed 154
Total number of Distinctions 795
No. of Students Securing 91% above 50
Students Securing marks 81% and above but below 90% 57
Students Securing marks 71% and above but below 80% 34
Students Securing marks 61% and above but below 70% 11
Students Securing marks 51% and above but below 60% 2
Students Securing marks 41% and above but below 50% Nil
Students Securing marks 33% and above but below 40% Nil

HIGHEST AGGREGATE

SL NO. STUDENT NAME MARKS (500) PERCENTAGE
1. DEBASHISH NAYAK 488 97.60%
2. SALVI JAIN 479 95.80%
3. VANSHITA SOLANKI 478 95.60%

SUBJECTWISE ANALYSIS

Subject No. of Students Appeared Highest Marks No. of students above 90% No. of Distinctions
ENGLISH 154 95 56 137
STD. MATHEMATICS 124 100 60 103
BASIC MATHEMATICS 30 94 5 19
SCIENCE 154 99 44 97
SOCIAL SCIENCE 154 100 79 141
HINDI 94 98 46 85
SPANISH 41 100 38 41
SANSKRIT 29 100 10 20
IT 402 154 100 124 152
TOTAL 462 795

STUDENTS WITH 100% MARKS

KRITIKA GOEL MATHEMATICS 100
SALVI JAIN SPANISH 100
KSHITIZ JAIN SPANISH 100
TANYA SHARMA SPANISH 100
DIYA KHANNA SPANISH 100
NAVMIT GAUTAM SPANISH 100
DEBASHISH NAYAK SANSKRIT 100
YASHIKA MALIK SANSKRIT 100
DEBASHISH NAYAK SOCIAL SCIENCE 100
DEBASHISH NAYAK IT 402 100
SALVI JAIN IT 402 100
VANSHITA SOLANKI IT 402 100
KRITIKA GOEL IT 402 100
KSHITIZ JAIN IT 402 100
TANYA SHARMA IT 402 100
MOHD FAISAL ANSARI IT 402 100
DIVYANSHI AGRAWAL IT 402 100
HARDIK GUPTA IT 402 100
YASHIKA SINGH IT 402 100
DIYA KHANNA IT 402 100
MEHAK CHUGH IT 402 100
KAVYA AGGARWAL IT 402 100
LAKSHYA AGGARWAL IT 402 100
ARCHITA AGGARWAL IT 402 100
ISHAN VERMA IT 402 100
HARSHITA SONI IT 402 100
AISHAL KAUR SANDHU IT 402 100
PRIYANSHI SHARMA IT 402 100
TANISHKA IT 402 100